Kemoterapi İlaçlarının Yan Etkileri


5-Fluorouracil

5-FU

 

A

 

Adriablastin

Alimta

Alkyloxan

Altuzan

Anzatax

 

B

Bevacizumab

Bleocin

Bleomycin

 

C

Caelyx

Calcium Folinat

Calcium Leucovorin

Campto

Capecitabine

Carboplatin

Carbosin

Cetuximab

Cisplatin

Cosmogen

Cyclophosphamide

 

D

Dacarbazine

Dactinomycin

Deticene

Docetaxel

Doxorubicin

Doxorubicin liposomal

E

Ebetaxel

Eloxatin

Emthexate

Endoxan

Epirubicin

Erbitux

Erlotinib

Etoposide

 

F

Farmorubicin

Fluorouracil

Folinic Acid

 

G

Gefitinib

Gemcitabine

Gemzar

Glivec

 

H

Haloxan

Herceptin

Hycamtin

 

I

Ifosfamide

Iressa

Irinotecan

Imatinib

 

L

Lastet

Leucovorin

 

M

Methotrexate

 

N

Navelbine

 

O

Oxaliplatin

Oncovin

 

P

Paclitaxel

Paraplatin

Pemetrexed

Platosin

 

R

Rescuvolin

 

T

Tarceva

Taxol

Taxotere

Temodar

Temozolomide

Topotecan

Trastuzumab

 

V

Vepesid

Vincristine

Vinorelbine

 

X

Xeloda

 

 

 

 

 

5-Fluorouracil (5-FU, Fluorouracil)

 

5-Flurouracil tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Diyare (ishal)

bullet

Bulantı ve arada sırada kusma

bullet

Stomatit (ağız yarası)  

bullet

İştahsızlık.

bullet

Gözlerde sulanma, ışığa hassasiyet (fotofobi)

bullet

Tad değişiklikleri, infüzyon sırasında ağızda metalik tad

bullet

İlacın verildiği damar boyunca renkte koyulaşma

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

 

 

5-Flurouracil tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir (hastaların %10-29’unda ortaya çıkar):

bullet

Cilt reaksiyonları: Ciltte kuruma, çatlama, soyulma.  Ciltte koyulaşma (hiperpigmentasyon), önceden ışın tedavisinin uygulandığı bölgenin koyulaşması (radyasyonu hatırlatma sendromu).

bullet

Saçlarda incelme.

bullet

Tırnak değişiklikleri – renk değişikliği, tırnak kaybı (nadir)

bullet

El-ayak sendromu (Palmar-plantar erytrodisestesi veya PPE) –ciltte pul pul soyulma, el içinde ve ayak tabanlarında ödem, kızarıklık, ağrı ve/veya soyulma.  Genellikle hafiftir, tedavinin başlaması ile 5-6. haftalar ortaya çıkar. İlaç dozunun azaltılmasını gerektirebilir.

 

5-Fluorouracil ile ilgili ciddi reaksiyonlar: göğüs ağrısı, EKG değişiklikleri ve kalp enzimlerinde artış – bunlar kalp sorunlarını gösterebilir. Bu semptomlar çok nadirdir, fakat önceden kalp rahatsızlığı olan hastalarda görülebilir.  

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


 

Bevacizumab (Altuzan)

 

Bevacizumab tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Genel halsizlik

bullet

Ağrı

bullet

Karın ağrısı 

bullet

Bulantı ve Kusma 

bullet

İştahsızlık 

bullet

Kabızlık 

bullet

Üst solunum yolu enfeksiyonu 

bullet

Lökosit sayısında düşme. (Enfeksiyon gelişme riskini arttırır) 

bullet

İdrarda protein görülebilir 

bullet

Burun kanaması

bullet

 İshal 

bullet

Saç ve kıllarda dökülme 

bullet

Ağızda yara 

bullet

Baş ağrısı

 

Bevacizumab tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Nefes darlığı 

bullet

Baş dönmesi 

bullet

Kan basıncında yükselme

bullet

Kilo kaybı

bullet

Kaslarda ağrı

 

Aşağıda yer alan yan etkiler Bevacizumab tedavisine bağlı nadiren ortaya çıkan fakat önemli yan etkilerdir.

bullet

Mide perforasyonu / yara iyileşmesi gecikme

bullet

Kanama (ciddi kanama)

bullet

Hipertansif kriz (kan basıncında yükselme)

bullet

Nefrotik sendrom – idrarda protein düzeyinde artış, kanda da düşüş olabilir. Özellikle göz çevresinde, el ve ayaklarda şişme olabilir.

bullet

Önceden antrasiklin bazlı tedavi veya göğse ışın tedavisi alanlarda konjestif kalp yetmezliği gelişebilir.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Bleomycin (Bleocin)

 

Bleomycin tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Ateş ve titreme

bullet

Cilt reaksiyonları: kızarıklık, ciltte koyulaşma, incelme, soyulma

bullet

Tırnaklarda incelme

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

 

Bleomycin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Bulantı ve kusma. 

bullet

 İştahsızlık ve kilo kaybı

bullet

Ağızda yara.

bullet

Akciğer sorunları: pnömoni

bullet

Daha önce ışın tedavisi uygulanan bölgede koyulaşma olabilir.

 

Nadiren ortaya çıkan fakat önemli yan etkiler:

bullet

Kalp krizi veya inme

bullet

 Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) tedavi sırasında ve tedaviden sonra da ortaya çıkabilir: döküntü, yüzde kızarıklık, kan basıncında düşme, nefes almada zorlanma olur ise hemen hekiminizle iletişime geçiniz.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Capecitabine (Xeloda)

 

Capecitabine tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Eritrosit sayısında düşme (Kansızlık)

bullet

Yorgunluk

bullet

 İshal

bullet

El-ayak sendromu (Palmar-plantar erythrodysesthesia veya PPE) -ciltte döküntü, el / ayaklarda şişme, kızarıklık, avuç içinde veya ayak tabanlarında ağrı veya ciltte kızarıklık ve soyulma olabilir. Genellikle hafiftir ve yan etki olarak tedaviyi takiben 2 hafta içinde meydana gelir. İlaç dozunun azaltılması gerekebilir bu nedenle bu sorunu hekiminize bildirmelisiniz.

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Dermatit

bullet

Karaciğer enzimlerinde artış

 

Capecitabine tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

İştahsızlık 

bullet

Karın ağrısı

bullet

Lökosit sayısında düşme. (Enfeksiyon gelişme riskini arttırır).

bullet

Trombosit sayısında düşme.  (Kanama riskini arttırır).

bullet

Ağızda yara

bullet

El ve ayaklarda karıncalanma

bullet

El / ayaklarda şişme

bullet

Ateş

bullet

Kabızlık

bullet

Gözlerde kızarıklık, göz yaşında artış

bullet

Nefes darlığı

bullet

Baş ağrısı 

bullet

Göğüste, sırtta, kaslarda, eklemlerde ve kemiklerde ağrı

bullet

Baş dönmesi 

bullet

Uykusuzluk

bullet

Sıvı kaybı

bullet

Öksürük 

bullet

Denge kaybı

bullet

Tırnak değişiklikleri, ciltte koyulaşma

bullet

Tad alma duyusunda değişiklikler

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Carboplatin (Carbosin, Paraplatin)

 

 

Carboplatin tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Bulantı ve kusma genellikle tedaviyi takiben 24 saat içinde meydana gelir.

bullet

Tad değişiklikleri

bullet

Saç kaybı

bullet

Halsizlik

bullet

Kan sonuçlarında anormallik: anormal magnezyum düzeyi

 

Carboplatin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Tedavi bölgesinde yanma

bullet

Karın ağrısı

bullet

Diyare (ishal)

bullet

Kabızlık

bullet

Stomatit (ağız yarası)

bullet

Enfeksiyon

bullet

Periferal nöropati: Sık görülmemekle birlikte parmak uçlarında duyu azalmasına ve ağrıya neden olarak önemli bir yan etkidir. Tedavi devam ettikçe parmak uçlarında duyu kaybı, ağrı ve batma duyusu devam edebilir ve yürümede zorlanma olabilir. Tedavi sırasında bu yan etkinin şiddeti artabilir ve doktorunuz tedavi dozunu azaltma kararı alabilir.

bullet

Santral toksisite: Nadirdir fakat 65 yaşın üstündeki hastalarda gelişme riski artmıştır. Bu yan etkinin varlığını gösteren şikâyetler yorgunluk, bilinç düzeyinde değişiklik, görmede değişiklik ve kulaklarda çınlamadır.

bullet

Nefrotoksisite: Carboplatin yüksek dozda veya böbrek sorunu olan insanlara uygulandığında daha sıktır.

bullet

İşitme kaybı (ototoksisite).

bullet

Elektrolit düzeylerinde anormallik (sodyum, potasyum, kalsiyum)

bullet

Karaciğer enzimlerinde anormallik (SGOT, alkalen fosfataz)

bullet

Kardiyo-vasküler olaylar: Nadir olmakla birlikte carboplatine bağlı kalp yetmezliği, kanda pıhtılaşma olabilir, %1’den azı yaşamı tehdit edici.

bullet

Alerjik reaksiyonlar olabilir. Tedavi sırasında meydana gelebilir. Kaşınma, ciltte döküntü, nefes darlığı veya uyuşukluk bu sorunun varlığını gösterebilir (özellikle hasta öncesinde cisplatin aldı ise)

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.

Başa dön

 

 

Cetuximab (Erbitux)

 

Cetuximab tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Döküntü (akne-benzeri)

bullet

Genel halsizlik

bullet

Ateş

bullet

Magnezyum düzeyinde düşme

 

Cetuximab tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

İshal

bullet

 Kabızlık

bullet

İştahsızlık

bullet

Baş ağrısı

bullet

Karın ağrısı

bullet

Tırnaklarda değişiklik – tırnak etlerinde kızarıklık

bullet

Ağızda yara

bullet

El / ayaklarda şişme

bullet

Uykusuzluk

bullet

Kaşıntı

bullet

Kan sayımında düşme (Kansızlık)

bullet

Öksürük

 

Tedavi sırasında titreme, ateş, nefes darlığı nadiren de olsa olabilir. Tedavi öncesi hekiminizin önerdiği ilaçları almayı unutmayınız.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Cisplatin (Platosin)

 

Cisplatin tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

bullet

Bulantı ve kusma. Bulantı tedaviyi takiben 1 hafta boyunca sürebilir. Tedaviden önce ve tedaviden sonra bulantıyı önleyici ilaçlar kullanılmalıdır.

bullet

Uygulanan ilaç dozuna bağlı olarak tedaviden 10-20 gün sonra, genellikle düzelebilen böbreklere ilişkin sorunlar görülebilir.

bullet

Kan sonuçlarında anormallik: (magnezyum, kalsiyum ve potasyum düzeyinde düşme)

bullet

Lökosit sayısında düşme (enfeksiyon gelişme riskini arttırabilir)

bullet

Eritrosit sayısında düşme (yorgunluk gelişme riskini azaltabilir).

bullet

Tad değişiklikleri

bullet

Saç kaybı

bullet

Halsizlik

 

Cisplatin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Periferal nöropati: Sık görülmemekle birlikte parmak uçlarında duyu azalmasına ve uyuşmaya/ağrıya neden olarak önemli bir yan etkidir. Tedavi devam ettikçe parmak uçlarında duyu kaybı, ağrı ve batma duyusu devam edebilir ve yürümede zorlanma olabilir. Tedavi sırasında bu yan etkinin şiddeti artabilir ve doktorunuz tedavi dozunu azaltma kararı alabilir. Nörolojik etkiler iyileşmeyebilir.

bullet

İşitme kaybı, kulaklarda çınlama

bullet

İştahsızlık

bullet

Tad değişiklikleri, metalik tad

bullet

Karaciğer fonksiyonlarını gösteren tetkiklerde artış. Tedavi kesildikten sonra bu sorun düzelir.

bullet

Saç kaybı

bullet

Doğurganlık etkilenebilir.  Bu konuyu gerekirse hekiminizle konuşmalısınız.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Cyclophosphamide (Endoxan, Alkyloxan)

 

Cyclophosphamide tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici olarak azalabilir. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Saç kaybı. Geçici – genellikle tedavi başlangıcını takiben 3–6 haftalarda başlar. Saçlar tedavinin bitimi ile tekrar uzamaya başlar, renk ve/veya yapı açısından farklı çıkabilir. 

bullet

Bulantı-kusma, yüksek dozlarda daha fazla görülebilir, genellikle tedaviden 6–10 saat sonra başlar.

bullet

İştahsızlık

bullet

Çocuk sahibi olma yeteneğiniz etkilenebilir, bu konuyu hekiminizle konuşmalısınız.

bullet

Cilt ve tırnaklarda renk değişikliklerine neden olabilir.

 

Cyclophosphamide tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

İshal

bullet

Ağızda yaralar

bullet

Mesane iritasyonu ve kanama (hemorajik sistit)

 

Geç etkiler:

bullet

Cyclophosphamide tedavisinden sonra az da olsa lösemi gelişme riski artar.

 

Yükarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Dacarbazine (Deticene)

 

Dacarbazine tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Tedavi uygulama bölgesinde yanma

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

İştahsızlık

 

Dacarbazine tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Grip benzeri şikâyetler (titreme, ateş, ağrı).

bullet

El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma.

bullet

Güneş ışınlarına duyarlılık

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 

 

Dactinomycin (Cosmogen)

 

Dactinomycin tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Saç ve kılarda dökülme

bullet

Bulantı ve kusma (Birkaç saat veya gün içinde gelişebilir).

bullet

Ağıda yara (bir hafta sonra gelişebilir).

bullet

İshal (Birkaç gün veya hafta içinde gelişebilir).

bullet

Cilt sorunları (kızarıklık, soyulma).

bullet

 Işığa duyarlılık

 

Dactinomycin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

İştahsızlık

bullet

Yorgunluk

bullet

Daha önce ışın tedavisi uygulanan bölgede koyulaşma olabilir

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön 

Docetaxel (Taxotere)

 

Docetaxel tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

bullet

Lökosit sayısında düşme.  (Enfeksiyon kapma ihtimaliniz artar)

bullet

Eritrosit sayısında düşme (anemi)

bullet

Kilo artışı ile kendini gösteren sıvı retansiyonu, ayak bileklerinde veya karın çevresinde ödem.

bullet

Tedavi sayısı arttıkça periferal nöropati (el ve ayaklarda uyuşma ve ağrı) görülebilir. Bu sorunu doktorunuza bildirmelisiniz.

bullet

Bulantı

bullet

İshal

bullet

Ağızda yaralar

bullet

Saç kaybı

bullet

Yorgunluk ve halsizlik

bullet

Enfeksiyon

bullet

Tırnak değişiklikleri (Docetaxel tedavisi sırasında el ve ayak tırnaklarında renk değişiklikleri görülebilir. Nadir de olsa tırnaklar düşebilir. Docetaxel tedavisinin bitiminden sonra genellikle tırnaklar tekrar uzar)

 

Docetaxel tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Kusma

bullet

Kas/kemik/eklem ağrısı

bullet

Trombosit sayısında düşme (Bu kanama ihtimalini arttırır)

bullet

Karaciğerin çalışmasını gösteren tetkiklerde artış olabilir. Tedavi sonlandırıldığında bu sorun düzelir.

 

Tedavi sırasında ortaya çıkan yan etkiler:

bullet

Alerjik reaksiyonlar (nefes darlığı, yüzde kızarıklık, ateş, kan basınca düşme). Nadir görülür, genellikle birinci veya ikinci tedavide meydana gelebilir. Sıklığı tedaviden bir gün önce hekiminizin başlamanızı önerdiği ilacı (Dekort) kullanmanızla azalır. Tedavi sırasında alerjik reaksiyonların oluşma ihtimali açısından sağlık personeli tarafından izlenmektesiniz.

bullet

Tedavi bölgesine ilişkin reaksiyonlar (nadir ve genellikle hafiftir, ven boyunca koyulaşma, kızarıklık, ciltte kızarıklık veya kuruluk, damarlarda şişme)

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


Doxorubicin (Adriablastin, Adriamycin)

 

Doxorubicin tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

 

Erken dönemde: (Tedaviden sonra bir hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

İlacın uygulandığı bölgede ağrı

bullet

Bulantı veya kusma

 

Geç dönemde: (Tedaviden sonra iki hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Stomatit (ağız yarası)  

bullet

Saç ve beden kıllarında dökülme (alopesi). Tedavi sırasında çoğu hastada saç ve beden kıllarının bir kısmı veya tümü dökülebilir. Fakat tedavinin bitimi ile tekrar uzamaya başlayacaktır.

 

Doxorubicin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda)  aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

Erken dönemde: (Tedaviden sonra bir hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

Gözlerde sulanma

bullet

Tedaviden sonra 1–2 gün içinde idrarınız kırmızı, kahverengi, turuncu veya pembe renkte olabilir

 

Geç dönemde: (Tedaviden sonra iki hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

Tırnaklarda koyulaşma

bullet

Önceden ışın tedavisinin uygulandığı bölgede koyulaşma

bullet

Doğurganlık sorunları – (yaklaşık hem erkeklerin hem de kadınların %10’unda meydana gelebilir – tedaviden önce hekiminizle bu konuyu konuşmalısınız)

 

Doxorubicin’in ciddi fakat sık görülmeyen yan etkilerinden birisi kalbin pompalama gücünün azalmasıdır. Yaşamınız boyunca belli bir miktarda doxorubisin alabilirisiniz. Bu dozun miktarı göğüse ışın tedavisi aldıysanız, yaşınız ilerlemiş ise ve kalp açısından zararlı olan başka bir ilaç kullandıysanız azalabilir. Tedaviden önce hekim bu nedenle kalp fonksiyonlarınız değerlendirmek için sizden bazı tetkikler yaptırmanızı isteyebilir. Kalp açısından doza bağlı kalp sorunları tedavinin bitiminden 7–8 yıl sonra bile ortaya çıkabilir. 

 

Geç yan etkiler:

Doxorubicin tedavisinden yıllar sonra lösemi gibi kan kanserlerinin gelişme olasılığı nadir de olsa vardır.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.

Başa dön 

Doxorubicin liposomal (Caelyx)

 

Tedavi sırasında ortaya çıkan sorunlar

bullet

Tedavi sırasında yüzde kızarıklık, nefes darlığı, yüzde şişme, baş ağrısı, sırt ağrısı, göğüste ve boğazda sıkışma ve kan basıncında düşme (Hipotansiyon) olabilir.  Nadiren ortaya çıkar ve tedavinin durdurulması veya veriliş hızının azaltılması ile geçer.

 

Doxorubicin liposomal tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit ve eritrositte geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık riski artar.

bullet

El-ayak sendromu (Palmar-plantar erythrodysesthesia veya PPE) -ciltte döküntü, el / ayaklarda şişme, kızarıklık, avuç içinde veya ayak tabanlarında ağrı veya ciltte kızarıklık ve soyulma olabilir. Genellikle hafiftir ve yan etki olarak tedaviyi takiben 5-6 hafta sonra görülür. İlaç dozunun azaltılması gerekebilir bu nedenle bu sorunu hekiminize bildirmelisiniz.

bullet

Ağızda yara

 

Doxorubicin liposomal tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Kan sayımında düşme (trombosit sayısında düşme).  Kanama riski artabilir.

bullet

Halsizlik

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

Kabızlık

bullet

İştahsızlık

bullet

İshal

bullet

Tedaviyi takiben 48 saat boyunca idrar kırmızı veya turuncu renkte olabilir.

bullet

Daha önceden ışın tedavisi uygulanan bölgede koyulaşma olabilir.

bullet

Tırnaklarda koyulaşma olabilir.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 
Epirubicin (Farmorubicin)

 

Epirubicin tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

 

Erken dönemde: (Tedaviden sonra bir hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

İlacın uygulandığı bölgede ağrı

bullet

Bulantı veya kusma

bullet

1–2 gün boyunca idrarınız kırmızı olacaktır.

 

Geç dönemde: (Tedaviden sonra iki hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma olabilir. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Stomatit (ağız yarası)  

bullet

Saç ve beden kıllarında dökülme (alopesi). Tedavi sırasında çoğu hastada saç ve beden kıllarının bir kısmı veya tümü dökülebilir. Fakat tedavinin bitimi ile tekrar uzamaya başlayacaktır.

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Yorgunluk

bullet

Adetten kesilme

 

Epirubicin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda)  aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

Erken dönemde: (Tedaviden sonra bir hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

Önceden ışın tedavisinin uygulandığı bölgede koyulaşma (radyasyonu hatırlatma sendromu)

 

Geç dönemde: (Tedaviden sonra iki hafta içinde ortaya çıkar)

bullet

Diyare

bullet

Enfeksiyon

bullet

Tırnaklarda koyulaşma

bullet

Göz enfeksiyonu (konjektivit)

bullet

Doğurganlık sorunları – (yaklaşık hem erkeklerin hem de kadınların %10’unda meydana gelebilir – tedaviden önce hekiminizle bu konuyu konuşmalısınız)

 

Geçikmiş etkiler:

bullet

Epirubicin’in ciddi fakat sık görülmeyen yan etkilerinden birisi kalbin pompalama gücünün azalmasıdır. Yaşamınız boyunca belli bir miktarda epirubisin alabilirisiniz. Bu dozun miktarı göğüse ışın tedavisi aldıysanız, yaşınız ilerlemiş ise ve kalp açısından zararlı olan başka bir ilaç kullandıysanız azalabilir. Tedaviden önce hekim bu nedenle kalp fonksiyonlarınız değerlendirmek için sizden bazı tetkikler yaptırmanızı isteyebilir. Kalp açısından doza bağlı kalp sorunları tedavinin bitiminden 7–8 yıl sonra bile ortaya çıkabilir. 

bullet

Epirubisin tedavisinden yıllar sonra lösemi gibi kan kanserlerinin gelişme olasılığı nadir de olsa vardır.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

Erlotinib (Tarceva)

 

Erlotinib tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Döküntü

bullet

İshal

bullet

İştahsızlık

bullet

Yorgunluk

bullet

Nefes darlığı

bullet

Öksürük

bullet

Bulantı ve kusma

 

Erlotinib tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Enfeksiyon

bullet

Ağızda yara

bullet

Kaşıntı

bullet

Ciltte kuruluk

bullet

Gözlerde kızarıklık, kaşıntı

bullet

Karın ağrısı

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

Etoposide (Lastet, Vepesid)

 

Etoposide tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Lökosit sayısında düşme. (Enfeksiyon gelişme riskiniz artar).

bullet

Trombosit sayısında düşme (Kanama riskiniz artar).

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

Menopoz (kemoterapiye bağlı)

bullet

Doğurganlığı olumsuz etkiler.  Bu konu hakkında hekiminiz ile görüşmelisiniz. 

bullet

Bulantı ve kusma (özellikle yüksek doz uygulamasında)

bullet

Kan basıncında düşme (Hipotansiyon) (ilaç hızlı uygulanır ise)

 

Etoposide tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Ağızda yara (özellikle yüksek doz uygulamasında)

bullet

İshal (özellikle yüksek doz uygulamasında)

bullet

İştahsızlık

bullet

Önceden ışın tedavisi uygulandı ise, ışın tedavisi uygulanan bölgede koyulaşma

 

Diğer yan etkiler:

bullet

İlaç uygulaması sırasında ağızda metalik tad

bullet

Tedavi bölgesinde kızarıklık

bullet

Periferal nöropati: (parmak uçlarında uyuşukluk) tedavi sayısı arttıkça ortaya çıkabilir. Nadiren görülen bir yan etkidir, kalıcı olabilir. Bu sorunu hekiminize bildirmelisiniz.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


 

Folinic Acid (Leucovorin, Calcium Leucovorin, Calcium Folinat, Rescuvolin)

 

Aşağıda yer alan yan etkiler folinic asid’e bağlıdır:

bullet

Alerjik reaksiyonlar: Döküntü, kaşıntı, yüzde kızarıklık.  Nadiren şiddetli.

bullet

Bulantı ve kusma (nadir)


Başa dön


 

Gefitinib (Iressa)

 

Gefitinib tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

İshal

bullet

Cilt reaksiyonları (döküntü, akne)

 

Gefitinib tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Bulantı

bullet

Kusma

bullet

Kaşıntı

bullet

İştahsızlık

bullet

Gözlerde kızarıklık

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön
Gemcitabine (Gemzar)

 

Gemcitabine tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Grip benzeri şikâyetler (kaslarda ağrı, ateş, baş ağrısı, titreme, yorgunluk)

bullet

Ateş  (ilk ilaç uygulamasını takiben 6–12 saat içinde)

bullet

Yorgunluk

bullet

Bulantı (hafif)

bullet

Kusma

bullet

İştahsızlık

bullet

Ciltte döküntü

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Karaciğer enzimlerinde artış

bullet

İdrarda kan veya protein.

 

Gemcitabine tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

 

bullet

İshal

bullet

Halsizlik

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

Ağızda yara

bullet

Uykusuzluk

bullet

Nefes darlığı

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 
Ifosfamide (Haloxan)

 

Ifosfamide tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Lökosit sayısında düşme. (Enfeksiyon gelişme riskini arttırır). 

bullet

Trombosit sayısında düşme.  (Kanama riskini arttırır).

bullet

Saç ve kıllarda dökülme. 

bullet

Bulantı ve kusma.  Genellikle tedaviyi takiben 3–6 saat içinde ortaya çıkar ve 3 gün boyunca devam edebilir.

bullet

İştahsızlık.

bullet

İdrarda kan

 

Ifosfamide tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

 

bullet

Merkezi nörotoksisite (uykuya eğilim, gerçek olmayan şeyleri görme).

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.

Başa dön
Imatinib (Glivec)

 

Imatinib tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Yüzde, ayak bileklerinde ve ellerde şişme

bullet

Kaslarda kramp ve kemik ağrıları

bullet

İshal

bullet

Kanama

bullet

Ciltte döküntü

bullet

Ateş

 

Imatinib tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Baş ağrısı

bullet

Yorgunluk

bullet

Eklemlerde ağrı

bullet

Hazımsızlık

bullet

Abdominal ağrı

bullet

Öksürük

bullet

Nefes darlığı

bullet

 İştahsızlık

bullet

Kabızlık

bullet

Gece terlemesi

bullet

Burun kanaması

bullet

Güçsüzlük

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

Irinotecan (Campto)

 

Irinotecan tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

İshal (24 saat içinde veya 24 saat sonra ortaya çıkabilir, şiddetli olabilir bu durumda sizi tedavi eden hekimle görüşmelisiniz)

bullet

Bulantı ve kusma.

bullet

Halsizlik.

bullet

Lökosit sayısında düşme. (Enfeksiyon gelişme riski artar).

bullet

Eritrosit sayısında düşme (anemi).

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

İştahsızlık

bullet

Ateş

bullet

Kilo kaybı

 

Irinotecan tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Kabızlık

bullet

Nefes darlığı

bullet

Uykusuzluk

bullet

Öksürük

bullet

Baş ağrısı

bullet

Aşırı sıvı kaybı

bullet

Titreme

bullet

Ciltte döküntü  

bullet

Karın ağrısı

bullet

Tedavi sırasında yüzde kızarma

bullet

Ağızda yara

bullet

Kalpte yanma

bullet

El / ayaklarda şişme

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 
Methotrexate (Emthexate)

 

Methotrexate tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Ağızda yara. (Genellikle tedaviyi takiben 3-7 gün sonra)

bullet

Bulantı ve kusma. (Düşük dozlarda olmaz)

bullet

İştahsızlık

 

Methotrexate tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Böbrek sorunları.

bullet

Ciltte döküntü, kızarıklık (yüksek dozlarda).

bullet

İshal

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

Gözlerde kızarıklık (konjuktivit)

bullet

Karaciğer enzimlerinde artış, genellikle 10 gün içinde düşer

bullet

Öncede ışın tedavisi uygulanan bölgede ciltte koyulaşma

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.

Başa dön

 
Navelbine (Vinorelbine)

 

Navelbine tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Kan sayımında düşme. Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Bulantı veya Kusma

bullet

Kaslarda halsizlik

bullet

Kabızlık

 

Navelbine tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

İlacın uygulandığı bölgede ağrı

bullet

El ve ayaklarda karıncalanma (tedavi sayısının artması ile ortaya çıkabilir). Bu yan etkinin varlığını hekiminize bildirmelisiniz

bullet

İshal

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

Trombosit sayısında düşme (kanama riski arttırabilir).

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


 

Oxaliplatin (Eloxatin)

 

Tedavi uygulaması sırasında görülen yan etkiler: 

bullet

Yutkunmada zorlanma, nefes darlığı, çenede tutulma, dilde uyuşma ve göğüste sıkışma olabilir. Çok nadiren görülen bir yan etkidir (<%5). Oxilaplatin tedavisi sırasında veya soğuğa maruz kalındığında ortaya çıkan bir yan etkidir. Bu nedenle soğuğa maruziyet engellenmeli. 

 

Oxilaplatin tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Soğun tetiklediği el veya ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve kramplar olabilir. Tedaviler arasında bu şikâyetlerde azalma olabilir. Bu şikâyetinizi hekiminize bildirmelisiniz.

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

İshal

bullet

Ağızda yara 

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Yorgunluk

bullet

İştahsızlık

 

Oxaliplatin tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Kabızlık

bullet

Ateş

bullet

Genel ağrı

bullet

Baş ağrısı

bullet

Öksürük

bullet

Karaciğer fonksiyon testlerinde artış olabilir.

bullet

Alerjik reaksiyon: nadiren ortaya çıkar, bununla birlikte ani nefes darlığı, boğazda sıkışma hissi veya göğüste ağrı olursa hekiminize haber veriniz. Alerjik reaksiyonu gösteren diğer yan etkiler döküntü, büller, ani öksürük veya dudaklarda ve dilde şişme şişmedir.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 
Paclitaxel (Taxol, Anzatax, Ebetaxel)

 

Paclitaxel tedavisi alan hastalarda (%30’undan fazlasında) aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir:

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Saç/kıl dökülmesi

bullet

Eklem ve kaslarda ağrı. Genellikle geçicidir, tedaviden 2-3 gün sonra başlar ve birkaç gün içinde geçer.

bullet

Periferal nöropati (el ve ayaklarda uyuşma ve ağrı)

bullet

Bulantı ve kusma (genellikle hafif)

bullet

Diyare (ishal)

bullet

Stomatit (ağız yarası)  

bullet

Aşırı duyarlılık reaksiyonu. İlaç uygulandıktan sonra ateş, yüzde kızarma, titreme, nefes darlığı meydana gelir. Bu reaksiyonların çoğu genellikle ilaç uygulandıktan 10 dakika içinde ortaya çıkar. Hemen sizi izleyen sağlık uzmanına haber vermelisiniz. (Tedaviden önce bu reaksiyonu önlemeye yönelik ilaç yapılması bu reaksiyonun şiddetini azaltır)

 

Paclitaxel tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Ayaklarda ve ayak bileklerinde şişme (ödem)

bullet

Karaciğer fonksiyonlarını gösteren sonuçlarda artış. Tedavinin kesilmesi ile bu sonuçlar iyileşir.

bullet

Kan basıncında düşme (tedaviyi takiben ilk 3 saatte ortaya çıkar)

bullet

Önceden ışın tedavisi uygulandığı bölgede renk koyulaşması (radyasyonu hatırlatma sendromu).

bullet

Tırnak değişiklikleri – (renk değişikliği - nadir)

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


 

Pemetrexed (Alimta)

 

Pemetrexed tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Lökosit sayısında düşme (Bu enfeksiyon gelişme riskini arttırır)

bullet

Eritrosit sayısında düşme (Kansızlığa neden olur).

bullet

Yorgunluk

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Kabızlık

bullet

İştahsızlık

bullet

Nefes darlığı

bullet

Göğüste ağrı

 

Pemetrexed tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Trombosit sayısında düşme.  (Kanama riski artar)

bullet

Kanda kreatinin düzeyi artabilir.

bullet

Ateş

bullet

Grip benzeri şikâyetler: ateş, titreme, genel ağrı, baş ağrısı, iştahsızlık.

bullet

Ağızda yara

bullet

El veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

bullet

Depresyon

bullet

Döküntü, ciltte kızarıklık

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön

 
Temozolomide (Temodar)

 

Temozolomide tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Kabızlık

bullet

Baş ağrısı

bullet

Yorgunluk

 

Temozolomide tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Kan sayımında düşme.  Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

 

Geç yan etkiler:

bullet

El ve ayaklarda şişme

bullet

İshal

bullet

Güçsüzlük

bullet

Ciltte döküntü

bullet

Kaşıntı

bullet

Alerjik reaksiyonlar: nadiren görülmekle birlikte ateş, titreme, nefes darlığı ve yüzde kızarıklık olur ise hekiminize haber veriniz.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.

Başa dön
Topotecan (Hycamtin)

 

Topotecan tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Kan sayımında düşme. Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Saç ve kıllarda dökülme

bullet

İshal

 

Topotecan tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Kabızlık

bullet

Yorgunluk

bullet

Ateş

bullet

Karın ağrısı

bullet

Kemik ağrısı

bullet

Halsizlik

bullet

Ağızda yara

bullet

İştahsızlık

bullet

Döküntü

bullet

Nefes darlığı

bullet

Öksürük

bullet

Baş ağrısı

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


 

Trastuzumab (Herceptin)

 

Transtuzumab tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

İlk tedavi uygulaması sırasında titreme veya ateş olabilir.

bullet

Vücutta ağrı

bullet

Halsizlik

bullet

Bulantı

 

Trastuzumab tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Baş ağrısı

bullet

İshal

bullet

Karın ağrısı

bullet

Sırt ağrısı

bullet

Enfeksiyon

bullet

Grip benzeri şikâyetler

bullet

Kusma

bullet

Öksürük

bullet

Nefes darlığı

bullet

Burunda tıkanma veya boğaz ağrısı

bullet

Uykusuzluk

bullet

Döküntü

bullet

Baş dönmesi

bullet

El / ayaklarda şişme

 

Nadiren de olsa bazen transtuzumab ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Genellikle bu yan etki tedavi uygulamasını takiben 24 saat içinde ortaya çıkar. Nadiren de kalbin kan pompalama gücünü etkileyebilir.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.


Başa dön


 

Vincristine (Oncovin)

 

Vincristine tedavisi alan hastalarda aşağıda yer alan yan etkiler sık görülmektedir (hastaların %30’undan fazlasında ortaya çıkar):

bullet

Saç ve kıllarda dökülme (hastaların %20–70) Saç ve kıllarda dökülme kısmi veya tam olabilir

 

Vincristine tedavisi alan hastalarda (%10-29’unda) aşağıda yer alan yan etkiler daha az görülmektedir:

bullet

Kabızlık

bullet

Kan sayımında düşme. Lökosit, eritrosit ve trombositlerde geçici azalma. Bunun sonucunda enfeksiyon, kansızlık ve kanama riski artar.

bullet

 Abdominal kramplar

bullet

Kilo kaybı

bullet

Bulantı ve kusma

bullet

Ağızda yara

bullet

İshal

bullet

İştahsızlık

bullet

Tad alma duyusunda değişiklik

bullet

 Periferal nöropati: Sık görülmemekle birlikte parmak uçlarında duyu azalmasına ve uyuşmaya/ağrıya neden olarak önemli bir yan etkidir. Tedavi devam ettikçe parmak uçlarında duyu kaybı, ağrı ve batma duyusu devam edebilir ve yürümede zorlanma olabilir. Tedavi sırasında bu yan etkinin şiddeti artabilir ve doktorunuz tedavi dozunu azaltma kararı alabilir. Nörolojik etkiler iyileşmeyebilir.

 

Yukarıda tüm yan etkilerden bahsedilmemiştir. Bazıları nadir (hastaların %10’undan azında ortaya çıkar) olduğundan yazılmamıştır.  Bu nedenle normalden farklı bir sorunla karşı karşıya kalırsanız mutlaka hekiminizi aramalısınız.

 
Başa dön

Kapat


copyright © adnanaydiner.com


Bu Sayfayı Yazdır !